utropstegn

Utropstegn blir ofte misbrukt. Noen ganger er det nødvendig og naturlig med et utropstegn, og det kan være effektivt for å poengtere noe overfor leseren. Men like ofte ødelegger det flyten i en tekst og virker som et billig virkemiddel.

komma

Komma er vanskelig å ha med å gjøre. De fleste har lært alle reglene, men det er likevel ikke alle som føler seg komfortable med kommaet.

kolon

Hvis det som følger etter kolon er en hel setning skal setningen begynne med stor forbokstav. Etterfølges kolon av en opplisting eller en ufullstendig setning skal du bruke liten. I…

anførselstegn

Anførselstegn har mange bruksområder. De kan blant annet brukes for å omslutte sitater, for å omtale et ord eller navn uavhengig av dets betydning, og for å markere ironi eller distanse.