Selv om & er synonymt med og, så er det forskjell på når man bruker de to. Det franske Et (&) brukes av og til i egennavn, men sjelden – hvis ikke aldri – i vanlig setningsbygning.