Utropstegn blir ofte misbrukt. Noen ganger er det nødvendig og naturlig med et utropstegn, og det kan være effektivt for å poengtere noe overfor leseren. Men like ofte ødelegger det flyten i en tekst og virker som et billig virkemiddel. Utropstegnet bør hovedsaklig brukes etter korte setninger: et utrop, en hilsen, en befaling eller oppfordring – aldri for å understreke forfatterens sans for humor. Vær spesielt forsiktig med utropstegn i tittelen. Og for all del, det er alltid nok med ett utropstegn.
Utropstegnet kan også settes i parentes og brukes for å påpeke noe bemerkelsesverdig, men også den bruken bør begrenses. Brannbilen hadde aldri (!) vært i bruk. Han ble sendt til rektors kontor for sjette (!) gang den måneden.
 
Abonnere
Gi beskjed om
guest

0 Comments
"Inline" kommentarer
Se alle kommentarer