Hvis det som følger etter kolon er en hel setning skal setningen begynne med stor forbokstav. Etterfølges kolon av en opplisting eller en ufullstendig setning skal du bruke liten.

I mange tilfeller kan kolon med fordel byttes ut med punktum eller komma.