En bindestrek er ikke det samme som en tankestrek. Den er kortere og har andre bruksområder. En bindestrek brukes til å konstruere ord eller uttrykk, til å lette lesningen av kompliserte ord, eller når man har linjeskift midt i et ord. Den kan brukes ganske mye, men ikke så mye som mange kanskje skulle ønske.

Man bruker nesten alltid bindestrek når man lager sammensatte ord med ikke-. Det er, som alltid, noen unntak. Hvis du er i tvil bør du slå opp i en ordbok. Jeg er ikke-røyker.

Bindestrek brukes dessuten når man lister opp deler av ord. Kirke- og Undervisningsdepartementet gjennomfører en omfattende reform av barne- og ungdomskolen. Reformen vil påvirke alle norske skolegutter og -jenter.

Det skal være bindestrek, ikke apostrof, når man bøyer spesielle substantiver, egennavn og lignende. Se eksempler for apostrof.

Abonnere
Gi beskjed om
guest

0 Comments
"Inline" kommentarer
Se alle kommentarer