aksent

På norsk bruker vi hovedsakelig tre forskjellige aksenter, akutt, grav og cirkumfleks, som alle er obligatoriske i noen tilfeller, valgfrie i andre.