Lider du av høy Liks?

Lider du av høy Liks?

Har du for vane å skrive lange, kompliserte og ugjennomtrengelige setninger, som ingen forstår noe av? Trenger du hjelp til å slutte med det? Nå har Skriftlig.no en egen likskalkulator som forteller deg hvor lett det er å lese det du har skrevet.

Om garper og genitiv

Hvem er disse garpene med egen genitiv? Og hvis feil er det hvis du blir irettesatt for å bruke hvis i stedet for hvem sin? Riksmålsforbundets svar er en genitivsguide for viderekomne.

hendelig uhell

Det er mange som snakker om hendige uhell. De fleste mener nok å si at uhellet var hendelig. Det er egentlig litt underlig at så mange gjør denne feilen, for…

Om forbokstaver i navn

Hvordan er det med store og små forbokstaver i egennavn? Hvor mange store forbokstaver skal det for eksempel være i et stedsnavn som De forente arabiske emiraterD? Og, ikke minst, hva kaller man en person fra Madagaskar?

Kjønnsforvirring

Journalisten I.J. er usikker på om det lar seg gjøre å bruke a-endelser uten å bruke ei. For eksempel en klokke–klokka. Også E.I. er litt kjønnsforvirret. Men begge får svar fra Riksmålsforbundet.

Skriv bedre e-poster

Det skrives og gjøres mye rart på mail, og nå, halvannet tiår etter e-postens gjennombrudd, begynner det å bli i seneste laget å skylde på at det er så nytt alt sammen. Her er Skriftligs råd for hvordan skive bedre e-poster.

in- eller inn-?

R.W. er litt forvirret over når man skal bruke forstavelsen in-, som i influere, og når det er riktig å begynne et ord med inn-, som innflytelse. Riksmålsforbundet gjør sitt beste for å hjelpe.