Min bror og jeg har kranglet litt om kommabruk ved og.

Jeg mener at det ikke skal være komma før og, mens han insisterer på det motsatte. Hva er riktig og hva er galt?

Svar:

Noen ganger skal det være komma før og, andre ganger ikke. La oss se på de viktigste tilfellene.

Komma før og:

… mellom sideordnede setninger

a) mellom helsetninger:
Eva klatrer, Jens sykler, og Ola går på ski.

b) mellom leddsetninger:
Hun ville vite hvor jeg bodde, og når jeg var å treffe.

Ikke komma før og:

… når sideordnede imperativsuttrykkImperativ av verbet er også kalt bydeform. Det uttrykker en anmodning, befaling eller et direkte forbud, som for eksempel «Gå!» eller «Ikke rør deg!» er tett forbundet og utgjør en betydningsmessig enhet:
Vær snill og hold deg i ro.
Skynd deg hjem og hent den.

… når (korte) imperativsuttrykk er sideordnet:
Varm opp oljen og legg hummeren i.
Kontroller utskriften og meld fra om eventuelle feil.

… når konjunksjonenKonjunksjoner er også kalt sideordningsord. De fem konjunksjonene vi har på norsk er og, eller, men, for og . foran en sideordnet leddsetning er underforstått:
Når kvelden kommer og lyset blir tent, koser vi oss.
Jeg håper det slutter å regne og været blir bedre.

… når det til ett subjekt står to eller flere predikaterAlle setninger består av et subjekt (En ting) og et predikat (som sier noe om En ting). I setningen «Jeg forstår ikke dette», for eksempel, er «jeg» subjekt og «forstår ikke dette» predikat. I «Dette med predikater er komplisert» er «er komplisert» predikatet. forbundet med konjunksjon:

Eva arbeidet energisk og tok eksamen med glans.
Han satt på stubben og lo da kjerringa kom tilbake.
Han drakk metanol og ble blind.

Et par unntak her: Det er valgfritt å sette komma når de sideordnede predikatene står relativt selvstendig overfor hverandre i betydning, eller når det er mange ord som skiller verbalene.

Øyvind het han(,) og gråt da han ble født.
Dunker kjempet en innbitt og langvarig kamp for en revisjon av foreningspakten(,) og var kvass overfor svenskene.

Og det skal stå komma når det første predikatet har tilknyttet en leddsetning: Jeg så at svalene fløy lavt, og hentet paraplyen.

… når en setning (fullstendig eller ufullstendig) står foran en ufullstendig setning:
Han drog til Paris og hun til Roma.
De avtalte at han skulle dra til Paris og hun til Roma.
Har nettopp kommet fra Paris og skal avgi rapport.

… når du lister opp:
Melk, kjøtt og fisk er de viktigste næringsmidlene.
Melk og kjøtt og fisk er de viktigste næringsmidlene.

Ellers står det mye mer om kommabruk i Finn-Erik Vinjes Skriveregler.

Abonnere
Gi beskjed om
guest

1 Comment
Eldste
Nyeste Mest populære
"Inline" kommentarer
Se alle kommentarer
Stein

Rent bortsett fra at jeg kaller det hovedsetninger og bisetninger (oppregning uten komma foran og), syns jeg det er greit at hun vil vite hvor jeg bor, og når jeg er å treffe. Håper hun er søt.