in- eller inn-?

R.W. er litt forvirret over når man skal bruke forstavelsen in-, som i influere, og når det er riktig å begynne et ord med inn-, som innflytelse. Riksmålsforbundet gjør sitt beste for å hjelpe.

skamros

Å skamrose noen betyr egentlig å rose dem ufortjent, ikke å overøse dem med ros, slik det ofte blir brukt i dag. Ettersom de to betydningene står mer eller mindre…

falby

Først og fremst er det verdt å merke seg at det ikke staves fallby med dobbel L. Det har ikke noe med å falle å gjøre. Deretter bør man være…