Overvinne skrivesperre

Tre teknikker for å overvinne skrivesperre

Skrivesperre er uutholdelig frustrerende. Uten grunn virker hvert eneste ord feil. Hodet tømmes etter hvert som den ene ideen etter den andre avvises av en selvsensur som har gått amok. Til slutt er hodet tomt og prosjektet håpløst. Vel, det finnes håp. Her er tre måter å vinne over skrivesperren.

Tillykke?

G.B. lurer på om man kan skrive «til lykke» i ett ord. Riksmålsforbundet svarer i denne utgaven av Språkspalten, og kommer også inn på spørmål om særskrivning.
Gruppegenitiv

Gruppegenitiv

A.V. lurer på om det heter «Jerusalems og templets fall» eller «Jerusalem og templets fall». Har det noe å si om ordet som kommer sist («fall» i dette eksemplet) viser til den samme eller ulike begivenheter, spør han. Svaret finner du her.

Nåla i veggen?

Hvor kommer uttrykket Han hadde ikke nåla i veggen fra, spør M. Og hun spør godt. Riksmålsforbundets ekspert Elin Frysjøenden gjør sitt beste for å svare i denne utgaven av Riksmålsforbundets språkspalte, som Skriftlig.no jevnlig gjengir spørsmål og svar fra.

Og & å-tips

Det er mange som er usikre på når de skal bruke bindeordet og og når de skal bruke infinitivsmerket å. Det er heldigvis sjelden det er vanskelig å finne svaret. Her er noen tips som gjør det enkelt.

stopp en hal

Det heter stopp en hal, ikke stopp en halv. Det er (i likhet med overraskende mange andre uttrykk vi ofte bruker) et gammelt sjøuttrykk som har kommet til oss fra…