anførselstegn

Anførselstegn har mange bruksområder. De kan blant annet brukes for å omslutte sitater, for å omtale et ord eller navn uavhengig av dets betydning, og for å markere ironi eller distanse.

(sic.)

(sic.) betyr «således» eller «slik» og brukes, der det er nødvendig, for å påpeke at et ord eller en setning er gjengitt slik det sto i den originale sammenhengen. En…

aksent

På norsk bruker vi hovedsakelig tre forskjellige aksenter, akutt, grav og cirkumfleks, som alle er obligatoriske i noen tilfeller, valgfrie i andre.