kolon

Hvis det som følger etter kolon er en hel setning skal setningen begynne med stor forbokstav. Etterfølges kolon av en opplisting eller en ufullstendig setning skal du bruke liten. I…

anførselstegn

Anførselstegn har mange bruksområder. De kan blant annet brukes for å omslutte sitater, for å omtale et ord eller navn uavhengig av dets betydning, og for å markere ironi eller distanse.

(sic.)

(sic.) betyr «således» eller «slik» og brukes, der det er nødvendig, for å påpeke at et ord eller en setning er gjengitt slik det sto i den originale sammenhengen. En…

aksent

På norsk bruker vi hovedsakelig tre forskjellige aksenter, akutt, grav og cirkumfleks, som alle er obligatoriske i noen tilfeller, valgfrie i andre.