skamros

Å skamrose noen betyr egentlig å rose dem ufortjent, ikke å overøse dem med ros, slik det ofte blir brukt i dag. Ettersom de to betydningene står mer eller mindre…

falby

Først og fremst er det verdt å merke seg at det ikke staves fallby med dobbel L. Det har ikke noe med å falle å gjøre. Deretter bør man være…

bedervet – fordervet

Hverken bedervet eller fordervet vekker de beste assosiasjoner, men det er en forskjell på de to: Bedervet brukes om mat som er blitt dårlig, fordervet brukes derimot om menneskers sinn og moral.