Å skamrose noen betyr egentlig å rose dem ufortjent, ikke å overøse dem med ros, slik det ofte blir brukt i dag.

Ettersom de to betydningene står mer eller mindre i motsetning til hverandre, bør man nok holde seg til den korrekte betydningen, og ikke la det passere med unnskyldningen om at språket utvikler seg. Det kan bli forvirrende.