Å døye noe betyr at man lider seg gjennom noe, at man gjennomgår ett eller annet. Å døyve er derimot å forsøke å lindre. Det å døye en smerte, altså å tåle den, er nærmest det motsatte av å døyve en smerte, som betyr å mildne eller fjerne den.