Tillykke?

G.B. lurer på om man kan skrive «til lykke» i ett ord. Riksmålsforbundet svarer i denne utgaven av Språkspalten, og kommer også inn på spørmål om særskrivning.
Gruppegenitiv

Gruppegenitiv

A.V. lurer på om det heter «Jerusalems og templets fall» eller «Jerusalem og templets fall». Har det noe å si om ordet som kommer sist («fall» i dette eksemplet) viser til den samme eller ulike begivenheter, spør han. Svaret finner du her.

Nåla i veggen?

Hvor kommer uttrykket Han hadde ikke nåla i veggen fra, spør M. Og hun spør godt. Riksmålsforbundets ekspert Elin Frysjøenden gjør sitt beste for å svare i denne utgaven av Riksmålsforbundets språkspalte, som Skriftlig.no jevnlig gjengir spørsmål og svar fra.

stopp en hal

Det heter stopp en hal, ikke stopp en halv. Det er (i likhet med overraskende mange andre uttrykk vi ofte bruker) et gammelt sjøuttrykk som har kommet til oss fra…

klokkertro

Det heter klokkertro, ikke klokketro. Det har nemlig ikke med klokka å gjøre, men med klokkeren – den samme karen det visstnok drypper på når det regner på presten.

hvor–der

Heter det et sted hvor det vokser blomster eller et sted der det vokser blomster?Det er strengt tatt synonymt i følge Språkrådet, men vi foretrekker der i vanlig, beskrivende tekst.…

opp ned

Opp ned skrives i to ord. Det er ikke et eget ord, men et fast uttrykk. Som med andre faste uttrykk bruker man bindestrek for å slå det sammen med…

enda – ennå

Enda er et gradsadverb. Det skal brukes når man beskriver noe som er større eller mindre, kaldere eller varmere, eldre eller yngre, høyere eller kortere, eller på annen måte nærmere…