Når du venner deg til noe blir du vant til det. Når du derimot vender deg til noe, betyr det at du snur du deg i den retningen.