tusenskille

Når man har å gjøre med store tall er det vanlig å bruke tusenskille for å forenkle lesingen av tallet. Forskjellen er påtagelig. Uten tusenskille blir tall over 10 000 svært…

Mississippi

Fire s-er, fire i-er, to p-er og en stor M.Mississippi er, med sine 3733 km, den nest-lengste elven i USA. (Den lengste er 3767 kilometer lange Missouri, som mater Mississippi…