Når man har å gjøre med store tall er det vanlig å bruke tusenskille for å forenkle lesingen av tallet.

Forskjellen er påtagelig. Uten tusenskille blir tall over 10 000 svært vanskelige å lese.

Det bor 4627926 mennesker i Norge.

Med tusenskille blir det straks lettere:

Det bor 4.627.926 mennesker i Norge.
Det bor 4 627 926 mennesker i Norge.

Det er to vanlige tusenskiller på norsk, punktum eller mellomrom.

Mellomrom er penest og vanligst på trykk, men hvis man vil bruke det er det viktig at man bruker hardt mellomrom, ikke den normale varianten.

Harde mellomrom gjør at datamaskiner oppfatter mellomrommet som en del av tallet eller begrepet det brukes i, ikke som et skille mellom to separate ord eller tall.

Dermed forhindrer man at det plasseres automatiske linjeskift eller sideskift midt i et tall.

På PC-er flest er det vanlig at man får hardt mellomrom ved å holde ctrl- og shift-tastene nede mens mans trykker på mellomromstasten. På Mac-er er det som oftest alt-tasten man skal holde nede når man trykker mellomrom.

Koden for hardt mellomrom når man skriver HTML-kode er  , men ettersom det er ganske mange tegn å bruke for å få ett mellomrom, er det vanlig at man bruker punktum som tusenskille på nett.

Man plasserer et tusenskille for hvert tredje siffer bakfra. (Hvis det er et desimaltall teller man bakover fra det siste tallet før kommaet. Hvis tallet har mange desimaler plasserer man også tusenskiller for hvert tredje siffer etter kommaet.)

Det er vanlig å kun bruke tusenskille på tall med fem siffer eller mer, og skrive tall med fire siffer i ett, men ikke alle gjør dette.

NB! Legg merke til at man på engelsk bruker komma som tusenskille og punktum som desimaltegn, mens det er motsatt på norsk. Vær forsiktig når du bruker tall fra engelske tekster, så du ikke skaper unødvendig forvirring ved ikke å gjøre om tallene til norsk.

Abonnere
Gi beskjed om
guest

2 Comments
Eldste
Nyeste Mest populære
"Inline" kommentarer
Se alle kommentarer
Gastiz

Det er to vanlige tusenskiller på norsk, punktum eller mellomrom.

I tillegg til at det gjerne er brukt på bankutskrifter, veit jeg at enkelte aviser har brukt punktum for å unngå problemene mellomrommet har, men som det harde mellomrommet løser, bl.a. at tall brytes over to linjer. Jeg vil imidlertid legge til at det bare er (hardt) mellomrom som er korrekt på norsk, og Språkrådet fraråder å bruke punktum. Mellomrom som tusenskille er også i tråd med anbefalingene fra SI (mens de lar det være opp til den enkelte om de vil bruke komma eller punktum som desimalskille).

Christian K. Nordtømme

Takk for god kommentar.

Jeg er nok mer pragmatisk enn Språkrådet. For selv om jeg også anbefaler hardt mellomrom, er ikke teknologien helt der ennå at vi kan tillate oss å være fundamentalister.

Internett er fullt av tabeller som gjør det uforholdsmessig vanskelig eller umulig å bruke harde mellomrom, og som bryter layout om man bruker vanlige mellomrom. Enn så lenge synes jeg med andre ord det er rom for punktum, også.