Når du vil ha et presist og levende språk i det du skriver, gjelder det å velge ordene sine forsiktig, og bruke et variert språk som fanger nyansene i det du sier.

Det kan riktignok gjøre det du skriver litt vanskeligere å forstå for en som ikke kan alle ordene du bruker. Derfor vil de aller mest lettleste tekstene, som barnebøker, holde seg til de vanligste ordene i språket.

På den andre siden blir det du skriver mer engasjerende og spennende når beskrivelsene dine maler tydelige bilder, når formuleringene dine føles friske og overraskende, eller når du velger ord som gir teksten rytme og melodi. Det krever et stort og variert ordforråd.

Det finnes med andre ord ingen fasit på hvor variert (eller lettlest) språket ditt bør være. Som så mye annet, bør språket tilpasses leseren.

Det finnes imidlertid ulike måter å måle ordvariasjonen i en tekst, og sammenligne ulike tekster mot hverandre. Her er tre ulike formler som kan brukes. Skriftlig.nos LIKS-kalkulator regner ut alle tre.

TTR

TTR står for Type/Token Ratio, eller antall ulike ord som er brukt (Type) i forhold til det totale antall ord i teksten (Token).

Lange tekster har ofte lavere TTR enn korte, fordi vi gjerne må ty til samme ord flere ganger når vi skriver mye om et tema.

Det er ikke uvanlig å ligge rundt 50% – artikler i nettavisene gjør ofte det – men det er fullt mulig å nå 70–80% på korte, konsise tekster.

OVIX

OVIX står for Ordvariasjonsindeks, og er det målet som brukes i Skriftlig.nos nyeste verktøy, Ordvekten (kommer snart). OVIX tar bedre hensyn til tekstens lengde enn det for eksempel TTR gjør. Det gjør det lettere å sammenligne korte og lange tekster. 

Utfordringen er at OVIX er vanskeligere å regne ut uten hjelp av en datamaskin:

(log(tokens)/log(2-(log(types)/log(tokens)))).

OVR

En annen vanlig formel for å regne ut ordvariasjon er OVR. Det står for Ordvariasjonsratio. OVR er lettere å regne ut enn OVIX, men tar bedre hensyn til tekstens lengde enn TTR.

Formelen for å regne ut OVR er:

log(types)/log(tokens))

Abonnere
Gi beskjed om
guest

0 Comments
"Inline" kommentarer
Se alle kommentarer