Kutt, kutt, kutt i det du skriver

En mal for artikler

Alle blader, aviser og nettsteder har egne normer og regler for hvordan en artikkel og et manuskript skal se ut, men normene har ofte noen fellesnevnere. Her finner du en standardmal som kan brukes som den er eller med noen tilpasninger.

Mississippi

Fire s-er, fire i-er, to p-er og en stor M.Mississippi er, med sine 3733 km, den nest-lengste elven i USA. (Den lengste er 3767 kilometer lange Missouri, som mater Mississippi…