klokkertro

Det heter klokkertro, ikke klokketro. Det har nemlig ikke med klokka å gjøre, men med klokkeren – den samme karen det visstnok drypper på når det regner på presten.

hvor–der

Heter det et sted hvor det vokser blomster eller et sted der det vokser blomster?Det er strengt tatt synonymt i følge Språkrådet, men vi foretrekker der i vanlig, beskrivende tekst.…

opp ned

Opp ned skrives i to ord. Det er ikke et eget ord, men et fast uttrykk. Som med andre faste uttrykk bruker man bindestrek for å slå det sammen med…

Lag pdf enkelt

Pdf, eller portable document format, er det beste dokumentformatet for å sende fra seg filer som man ønsker at skal se like ut på forskjellige maskiner. Men hvordan lager man en pdf?

enda – ennå

Enda er et gradsadverb. Det skal brukes når man beskriver noe som er større eller mindre, kaldere eller varmere, eldre eller yngre, høyere eller kortere, eller på annen måte nærmere…

tusenskille

Når man har å gjøre med store tall er det vanlig å bruke tusenskille for å forenkle lesingen av tallet. Forskjellen er påtagelig. Uten tusenskille blir tall over 10 000 svært…