Og & å-tips

Det er mange som er usikre på når de skal bruke bindeordet og og når de skal bruke infinitivsmerket å. Det er heldigvis sjelden det er vanskelig å finne svaret. Her er noen tips som gjør det enkelt.
Kutt, kutt, kutt i det du skriver

En mal for artikler

Alle blader, aviser og nettsteder har egne normer og regler for hvordan en artikkel og et manuskript skal se ut, men normene har ofte noen fellesnevnere. Her finner du en standardmal som kan brukes som den er eller med noen tilpasninger.

Å ta bedre bilder

De som med jevne mellomrom får i oppdrag å skrive kommer fort opp i situasjoner der det også forventes at de kan fotografere – men det er ikke alltid så lett som man skal ha det til. Her, for nettopp slike tilfeller, er Truls Nordberg og Skriftlig.nos liste for å ta litt bedre bilder.