Skriftlig.no har fått ny Likskalkulator. Den er programmert fra bunnen, for å utbedre noen svakheter og mangler i originalen.

Hva er nytt og annerledes?

Den mest åpenbare forskjellen er at vi har endret hvordan resultatene vises. Tidligere ble en del av resultatene begravet i forklarende brødtekst. Nå er de tydelig fremhevet.

Resultatene skal naturligvis være omtrent de samme som før, men det kan være noen små avvik. Det skyldes i hovedsak at vi har forbedret hvordan Likskalkulatoren håndterer tegnsetting og avsnitt, for eksempel i forbindelse med forkortelser, lister, overskrifter og lignende.

Den nye Liks-kalkulatoren støtter dessuten flere fil-formater enn tidligere. Du kan nå laste opp og analysere Word-dokumenter i .docx-format og tekstdokumenter i det åpne .odt-formatet.

Av ulike grunner kan resultatene avvike litt fra dem du får når du analyserer rå tekst, men i testene våre har vi ikke sett feil på mer enn et par prosent. Likskalkulatoren er uansett ikke et presisjonsverktøy, så det bør vi kunne leve med.

Vi har også lagt til støtte for å analysere nettadresser (igjen). Merk at denne funksjonen kan få med seg mer av teksten på en nettside enn bare hovedartikkelen, og det kan påvirke resultatene.

Tips: Funksjonen for nettadresser kan brukes for å analysere Google-dokumenter. I Google Docs-dokumentet du ønsker å analysere, velg Publiser på nettet fra Fil-menyen. Kopiere den lange lenken du får inn i feltet for nettadresse under Nettside-fanen i Likskalkulatoren og klikk Beregn Liks. (Når du er ferdig med analysen gå til Fil > Publiser på nettet > Stopp publiseringen.)

Husk: Den er fortsatt ikke perfekt!

Likskalkulatoren forstår ikke hva den leser. Den er ikke mer enn et ganske enkelt program som teller tegn og ord, og beregner en verdi basert på rigide regler.

Den har ingen poetisk sans. Den vet ingenting om logikk eller gramatikk. Den ser ikke forskjell på aktive og passive formuleringer. Den har ikke innebygget stavekontroll og den vet ingenting om særskriving.

Alt likskalkulatoren gjør er å gi deg et deg et hint om lesbarheten i det du har skrevet. Bruker du for mange lange setninger? Bruker du for mange store ord? Ta den for det den er.

Virker det ikke?

Dersom du har problemer med å laste opp en fil eller en opplastet fil gir åpenbart uriktige resultater:

  • Sørg for at filnavnet ikke inneholder mellomrom.
  • Kontroller at filen er i ett av de støttede filformatene (txt, docx, odt) og har riktig filendelse. (Merk at filopplasteren også kan ta imot filer i visse andre vanlige formater (pdf, rtf, m.fl.), men antagelig ikke vil gi riktige resultater.)
  • For txt-filer, sjekk at de bruker UTF-8-tegnsettet. (Det er det vanligste.)

Dersom du har problemer med å få Likskalkulatoren til å lese en nettside, husk at det fortsatt finnes mange nettsider den ikke får tilgang til. Det kan for eksempel være:

  • Nettsider som krever innlogging
  • Visse nettsider med mye dynamisk generert/interaktivt innhold
  • Nettsider med tekst som er lagret i bilder
  • PDF-er og visse andre formater

Hvis du ikke finner feilen, klipp teksten ut av dokumentet eller nettsiden, lim den inn under Klipp-fanen. Det er den mest robuste metoden for å bruke Likskalkulatoren, med minst muligheter for feil.

Før du klikker Beregn Liks, se gjennom teksten for å forsikre deg om at det ikke er kommet med skjult kode eller annen tekst som ikke er synlig i originaldokumentet.

Dersom du fortsatt får feil, send oss en mail på teksthjelp@skriftlig.no så skal vi se om vi finner ut av det.